Б.М.С.К.

БЪЛГАРСКИ  МОТОЦИКЛЕТЕН  СПОРТЕН  КЛУБ

       Б.М.С.К. се създава още през 1924 г. тогава под името "Български мотоциклетен клуб". През 1926 година е преименуван на "Български мотоциклетен спортен клуб". Шест години по-късно "БМСК" е приет за член на ФИМ на състоялия се Конгрес на 12-13 май 1932 г. в Стокхолм, Швеция. Под това име клубът просъществува до 1945 г. 
       След края на войната, на 5 юни 1945 е създаден "Български мотоциклетен съюз", но поради ситуацията след войната той неможе да развива дейност.
       На XXVI радовен конгрес на Българския колоездачен съюз, проведен на 9 - 10  декември 1946, в присъствието на съветска делегация се учредява Български колоездачен и мотоциклетен съюз (БКМС). Било съобщено, че държавата отпуска 60 милиона лева за развитието на коло и мото спорта. 400 хиляди от тях били предназначени за направата на мотописта. Съвместната дейност обаче не протича успешно. Провеждат се някои мотоциклетни прояви в София, Плевен и Габрово по инициатива на отделни състезатели. 
       През 1947 г.  се извършва нова реорганизация. Народния съюз за гимнастика и спорт, Българския туристически съюз и  Българския колоездачен и мотоциклетен съюз се обединяват в Народен физкултурен съюз (НФЗ). Към него се придава организационно мотоциклетния спорт, като на 8 април се сформира Централен автомото комитет към върховния съвет на НССТ. 
          1951 г. донася поредната реорганизация в спорта. На 23 и 24 март е проведен обеденителен конгрес на Съюза на бойците против фашизма и капитализа и Народния съюз за спорт и техника (НССТ). Те се обединяват в Доброволна организация за съдействие на отбраната - ДОСО. Под чиято опека остава мотоциклетния спорт. 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар