ВАРНА - СОФИЯ
1937 г.


БЮЛЕТИН
на Софийския мотоциклетен спортен клуб по състезанието ВАРНА - СОФИЯ

Класиране:

I. Етап: Варна - Русе - 215 километра
1. Димитър Соколов      за 3 ч. 4 м. 33 сек
2. Велко Кацаров           за 3 ч. 24 м. 44 сек.
3. Григор Соколов          за 3 ч. 45 м. 42 сек.
4. Георги Желев             за 3 ч. 38 м. 5 сек.
5. Милко Клайнер           за 3 ч. 38 м. 25 сек.
6. Иван Стоянов             за 3 ч. 52 м. 20 сек.
7. Кирил Стумбев           за 4 ч. 5 м. 30 сек.
8. Христо Ганчев             за 4 ч. 28 м. 20 сек.

II. Етап: Русе - Търново - Севлиево - Габрово - Казанлък - София - 428 километра
1. Димитър Соколов          за 7 ч. 19 м. 47 сек.
2. Велко Кацаров               за 8 ч. 4 м. 42 сек.
3. Георги Желев                 за 8 ч. 43 м. 28 сек.
4. Григор Соколов              за 10 ч. 22 м. 41 сек.
5. Кирил Божилов              за 10 ч. 25 м. 50 сек.

Главно класиране: 643 км.
1. Димиът Соколов
машина B.M.W.                  за 10 ч. 24 м. 20 сек.
средна скорост 61.9 км/ч
2. Велко Кацаров
машина Zundapp               за 11 ч. 29 м. 26 сек.
3. Георги Желев
машина N.S.U.                   за 12 ч. 21 м. 33 сек.
4. Григор Соколов
машина Zundapp               за 13 ч. 48 м. 23 сек.


Провъзгласяват се за:

Димитър Соколов - Български шампион всички категории
Григор Соколов - Български шампион категория до 350 куб.

По следите на бегачите

         На 30 км. от Варна, габровския бегач Иван Коцев скъсва веригата си и изоставя етапа. Към Шумен е паднал новоселския бегач Иван Стоянов много лошо, но при все това е дошъл до Русе, от където не е можал да продължи. Също към Шумен е паднал и Велко Кацаров и скъсал федерационната си пружина. В Разград зле е паднал Георги Желев, а в с. Торлак на 40 км. от Русе, много зле е паднал Цоню Ангелов и не е можал да продължи. През време на бягането е валяло дчжд.
          При Казанлък е паднал и повредил машината си Христо Ганчев. Григор Соколов също е паднал и е имал две пуквания на гуми. Велко Кацаров имал също две пуквания на гуми, и скъсал наново федерационната си пружина. Най-нещастен, обаче, от всички е бил Кирил Стумбев, който е имал три повреди на машината си и две пуквания на гуми, и не е можал по никакъв начин да продължи от Карлово. В момента на падането си е бил трети в главното класиране. 
         Мото клуба счита за свой дълг да благодари на:
        1) На Господин Министъра на вътрешните работи и г-н Илия Кожухаров, главен секретар на същото министерство, както и на всички областни директори и околийски управители през където са минали бегачите, за необикновено добрия ред и организация. Ние сме присъствали на много шосейни състезания на всички категории машини в странство, но с положителност можем да кажем, че никога подобен ред и организация не сме виждали. Хвала на българската администрация.
       2) На Господин Министъра на народната просвета, неговия главен секретар г-на Ф. Манолов и на Отделението на физическо възпитание за всички грижи и улеснения, които ни дадоха.
     3) Специално на Г-на Столичния полицейски комендант за добрата организация на охраната и голямото съдействие.
         4) На господа кметовете на градовете Варна, Русе, Разград, Казанлък, Калофер и с. Кесарево за добия прием, който ни указаха и съдействието, което ни дадоха.
         5) На мото клубовете и членовете им в Русе, Габрово и Варна; също на колоездачите от Габрово - за добрия прием и съдействие.

Двуетапното надбягване Варна - София завърши   
Да се готвим за международното Белград - София !

Окончателен екип за Белград - София

1) Димитър Соколов     на машина B.M.W.
2) Христо Стоянов        на машина ARIEL
3) Велко Кацаров          на машина Zundapp
4) Георги Желев           на машина N.S.U.
5) Милко Клайнер         на машина Sunbeam
6) Винцо Цорна            на машина B.S.A.
7) Григор Соколов        на машина Zundapp
8) Цоню Ангелов           на машина B.M.W.
9) Кирил Стумбев         на машина B.S.A.
10)   ще се определи допълнително

         Гореспоменатите бегачи в тридневен срок да съобщят писмено в дружеството, че приемат участието си в състезанието, иначе ще бъдат заменени с други.

Белград - София
      Бегачите и всички членове ше потеглят за Белгард на 23 август. Най-късно до 15-ти август, всички които желаят да отидат в Белград, да се запишат в канцеларията на клуба - Искар 2. Бегачите да минат също през канцеларията иоставят всички сведения, които ще им се искат.   

от архива на Деляков - победителя Соколов
      
 от архива на Деляков - от рекламна брошура на Zundapp виждаме Велко Кацаров и Григор Соколов с машините участвали във Варна - София

Няма коментари:

Публикуване на коментар