мотоциклетен клуб гр. Плевен

Във в. Спорт от 12 Август 1940 г. четем:

ОСНОВАН  Е  МОТОКЛУБ  И  В
ПЛЕВЕН

       След големите мотоциклетни състезания, които станаха в града ни миналата неделя, почвата бе подготвена за да се основе и в Плевен мотоциклетен клуб. По инициатива на известния колоездачен деятел г-н Кирил Крумов, бе свикано учредително събрание на което се положиха основите на новия клуб със следното управително тяло: Председател Кирил Крумов, подпредседател д-р Вл. Николов, секретар Симеон Андреев, касиер-домакин Тодор Кръстев, завеждащ спорта Любомир Чаракчиев, съветници: Петър Д. Попов, Ив. Трифонов. Контролна комисия: Неделко Хр. Стефанов, Д. Данев и Юрдан Попов.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар