мотоциклетно дружество гр. Пловдив

     В Пловдив през 1924 година към колоездачното дружество се основава мотоциклетна секция от 20 души, която първоначално с колоездачите, а по-късно самостоятелно, провежда излети до Бачковски манастир, до река Въча в Кричим и др.
       От 1925 година мотоциклетната секция в Пловдив си има свое знаме, което по време на излети, се вее най-отпред ан колоната. 

 Знамето на мотоциклетната секция от 1925 г.

 Мотоциклетната секция към колоездачното дружество. От ляво на дясно вторият мотоциклетист е Михаил Кацаров. Годината е 1937.

Няма коментари:

Публикуване на коментар