в. Спорт брой 2042, 10 август 1942

В  ПЪРВАТА  ПРОЯВА  НА  МОТОЦИКЛЕТНИЯ  СПОРТ  ЗА  ТАЗИ  ГОДИНА
Ц. Ангелов е отново пръв с голямо надмощие над останалите
и с недостигната у нас средна скорост на шосе от 110 клм. в час. Но, разликата в машините не позволи на Комещик да покаже, че може да бъде наравно с победителя. Ценко Джамбазов също изпадна поради повреда

 Състезателите от голямата категория малко преду пущането им. Пръв от ляво на дясно с номер 1 е победителя Ц. Ангелов


    Със 110 км. средна скорост в час върху общо разстояние от 170 км. Ето какъв е резултата от първата проява на мотоциклетния спорт за тази година.
       И ако световния първенец на моторния спорт Лудвиг Крауст при недалечното си посещение в София бе казал, че "Обиколката на Триъгълника" може да служи за едно класическо изпитание от международен мащаб, вчеращния опит на местна почва потвърди това.
    Без подобренията на маршрута каквито се предвиждаха за да бъде той наистина достоен за едно класическо състезание, с всички неудобства на едно напълно запуснато на места шосе, победителя Ц. Ангелов постигна 119 км. средна скорост, а състезанието мина при голям интерес и при възможното за условията и разбиранията на нашата недисциплинирана публика, добър ред.
          Това постижение, взето в неговия "суров вид", поставено и при положение, че Ц. Ангелов, който през цялото време диктуваше състезанието, бе без конкурент, може смело да се приближи в сравненинята с международните постижения. А най-вече като се има предвид, че нито един от нашите няма онази компресорна машина, която на "правите" места на шосето ще позволи непознатата за нас бързина и ще се отрази извънредно много върху средната скорост. 
          Тези констатазии трябва само да ни радват. А към тях може да прибавим и една друга. Тя е, че освен Цоню ние имаме още няколко много добри мотоциклисти, които при други условия ще се прирвавнят към този, който ние сега наричаме най-добър.

        Цоню Ангелов бе без конкурент в състезанието!
     Това може да бъде заключението на всеки, който наблюдаваше лудата гоненица вчера педи обяд, която накара холядно множество да се събере по протежение на маршрута и да наблюдава съревнованието между тези, които са се посветили на един малко практикуван, но много обичан у нас спорт.
       И Цоню наистина нямаше противник. Още в самото начало той си осигури едно малко преимущество, което увеличаваше на всяка обиколка за да завърши накрая със 17 мин. преднина пред слдващия го Комещик. И всеки ще се съгласи, че признанието какво Ц. Ангелов е първия наш и ненадминат до днес бегач по постижения и смелост, не ще да е преувеличено. Той напълно заслужи както вчера, така и в миналите от преди няколко години състезания, титла първенец на шосе. Неговите преимущества над другите бяха неоспорими. 
        Трябва ли обаче да подценяваме някой от останалите конкуренти? Разбирасе че не.


Класиране за голямата категория

1. Цоню Ангелов с БМВ 500 - 169 км., за 1 ч 32.15 м., средно 110 300 км. в час.
2. Ярко Комещик с БМВ 500 -  за 1.49.40 ч.
3. Ман. Стоилов с БСА 500 - за 2.01.30 ч.
4. Г. Желев с БМВ 500 с кош - за 2.03.20 ч.
От 11 потеглили завършиха само четири души   

Класиране за малката категория

Д. Петрович с ДКВ - 125 - 50 км. за 41.02 мин. Средно 73 км. в час.
2. Д. Костурков за 41.33 мин.
3. Б. Гюров за 42.15 мин.
От потеглили шест души завършиха само трима  

       На основание на горните резултати, управата на Мото клуба провъзгласи Цоню Ангелов за знаменосец на клуба с асистенти Ярко Комещик и Д. Петрович. 

Особен ако говорим за преимуществата във всяко едно отношение. И щом ще се базираме на таози факт, не трябва да изпущаме предвид, че на първо място трябва да поставим качеството на машините. При един смел и рутинен бегач като Цоню добрата машина играе голяма роля. А точно там той имаше най-голям преимущество. Снабден с една нова и много изправна БМВ машина Цоню започна и завърши състезанието без нито един дефект "надувайки" последната до краен предел. В това отношение,
един от ноправданите бе
Ярко Комещик 

     Този бегач, който притежава всички отлични качества за да бъде, ако не друго, поне наравно с Цоню, бе жестоко онеправдан от машината си.
      Впрочем Комещик предварително знаеше, че тръгва с една машина, която има вече "много дълъг живот", и оставаше да разчита на някоя случайност. А тази случайност не се случи и Комещик бе принуден на няколко пъти да спира, да поправя, да губи много минути и да не може да постига онази бързина, която е необходима за едно такова състезание. Затова и неговото закъснение от 17 мин. е обяснимо.

Ценко Джамбазов бе другия

опасен конкурент, на който предварително се разчиташе, главно заради това, че неговата машина по нищо не отстъпваше на Цонювата по качества. Но, още в първата обиколка, неизвестно защо, едната свещ отказа да пали, Ц. Джамбазов изгуби цели четири минути докато смени и пробва други свещи, но резултата пак бе отрицателен и Джамбазов трябваше да се откаже още в самото начало без да даде възможност да се види на какво е способен. 
       Така се стигна до елиминирането на тези двама състезатели, единствените, които можеха да се опрат на Цоню Ангелов и да покажат по-интересна борба, да дадат съревнование.
         Ман. Стоилов един от четиримата, които завършиха, показа всичко каквото може той и неговата стара БСА машина. Той удържа с кураж до край.
        Последния завършил от тази категория е Г. Желев, който се състезава с кош. Той е със закъснение от две минути от М. Стоилов, но положението му сигурно щеше да бъде по-добро, ако нямаше един дефект в машината, който му наложи закъснението.

КАК СЕ РАЗВИ БОРБАТА

      Точно в 11 ч. от моста при игр. Юнак се даде сигнала за тръгване на 11 състезатели. Цоню веднага е на първо място, а Ц. Джамбазов потегля със закъснение защото неможе да запали. Оглушителния рев на моторите се разнася далеч по цялата околност и публиката тръпне от страхотната бързина, която се развива на "правите". Първата обиколка е измината от Цоню с 2 мин. пред Комещик и Джамбазов. Последния след това напуска, а по ред минават: Т. Найденов и М. Стоилов на 4 мин.; Г. Желев на 4.14 мин.; Г. Косаров на 4.20 мин.; Л. Фичев с кош на 4.28 мин. и М. Зафиров, който явно има някаква голяма повреда, на 19 мин. Във втората обиколка положението се почти запазва с изключение на това, че Цоню има вече 2.36 мин преднина над Комещик и към 6.30 мин. над М. Стоилов, Найденов, Желев и останалите. Във всяка следваща обиколка Цоню увеличаваше надмощието си. На правото шосе пред Кавалерийските казарми, където е финала, той минава със скорост надминаваща 130 км. При петата обиколка неговия аванс над Комещик е вече 7 мин. а при започване на седмата обиколка в състезанието са останали само четирима бегачи, които и завършват до край. В този момент Цоню е бил всички с една обиколка, и това, което може да се наблюдава като по-интересно е съревнованието между М. Стоилов и Желев, които се гонят с няколко десетки метра. В последната обиколка обаче, Желев изостава и Стоилов завършва на трето място. Комещик спира още един път точно пред журито, помагат му да поправи пак машината си и продължава. Цоню минава последната обиколка като истински развързан дявол и печели още едно голямо състезание.

Вероятно в неделя пистови състезания

Мото клуба проектира за в неделя пистови състезания на игр. Юнак. Впрочем решението на клуба е окончателно за тези състезания, но реализирането им зависи от това дали ще им бъде отпуснто игрището на Юнак още днес за да могат бегачите да направят по няколко тренировки.   
       

Няма коментари:

Публикуване на коментар