DKW
        Има сведения за двама вносители на DKW за България. Едната фирма е "БАЛКАНСКО ВНОСНО-ИЗНОСНО ДРУЖЕСТВО" в София на адрес ул. Граф Игнатиев 4. Другата е "МАРТИНОВ, ОБРЕТЕНОВ и Сие" също в София на адрес бул. Мария Луиза 41. На горната снимка на витрината на магазина на Мартинов, Обретенов и Сие не се виждат никакви реклами на DKW. Снимката е от алманх на фирмите в София издаден през 1937 като снимките са правени в края на 1936 г. Можем да продположим, че до към 1938 вносителя на DKW е бил вносно-износното дружество, след което след 1937 г. генерален вносите е станал Мартинов, Обретенов и Сие.

 ЦИВИЛНИ

 СПОРТ

 ВОЕННИ
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар