в. Спорт брой 2042, 10 август 1942 г - 3 стр.

Как да постигнем икономия на горивото

       Както сме забелязали в каталозите за мотоциклети, често пъти на първо място е дадена консумацията на бензина на всяка машина съответно. Това показва, че купувачите почти винаги са проявявали голяма заинтересованост, в това отношение, особено днес, когато бензина е нещо рядко и ценно. Но много често съм чувал оплакване от мотоциклетисти, че машините им не са така икономични, както е дадено в каталога. Може би това е вярно, но трябва да се знае, че една машина ще бъде икономична или ще консумира нормално, само когато тя технически е абсолютно изправна и е управлявана от много добър карач. А ако желаем бихме могли да я направим и по-икономична от нормалната и консумация, стига да сме съгласни да се лишим от някои нейни постижения и се обременим малко с процедурата по управлението и. Тук ще спомена за най-съществените условия, при които машината ще бъде нормално икономична.
      1.) Мотора в пълна изправност, а именно: пълна и добра компресия (сгъстяване), а това ще стане, когато всички органи (части) на мотора, от които зависи пълната компресия, са в изправност, като: точен (не разширен) цилиндър, точно бутало, добре лежащи сегменти в цилиндъра, отворът на сегментите да не е повече от 0.2 мм, здрава дифтунга на цилиндровата глава, добре стегната цилиндрова глава, изцяло лежащи супапи (клапъни) в гнездата си, елстични (неразхлабени) пружини на супапите. Да има достатъчна игра (луфт) между повдигачите и супапите в момента на компресията и експлозията. Добре центриран мотор - с аванс на запалването средно около 10 -15% от курса на буталото. Точно центрирани маховици и точни лагери. Ако буталото не е оригинално, то да не е много по-тежко от фабричното. Добре почистена цилиндрова глава от нагар, което трябва да се прави при някои мотори на всеки 2-3000 км. Да се употребява масло само със съответната гъстота, според времето и по възможност доброкачествено. Добре почистени охладителни ребра на цилиндровата глава и цилиндъра, от масло, прах и пр., което би пречило за охлаждане на мотора, а бързо сгряващия се мотор винаго консумира много. Да се употребява съответната свещ, поред таблицата със свещи.
         Това бяха по важните условия, при изпълнението на които моторът може да се счита за изправен. 
       2.) Изправен карбуратор, а именно: иглата на поплавъка да пасва точно конуса си и когато моторът не е в действие карбураторът да не капе. За това може да е причина и поплавъка, Ако е пробит и се е напълнил с бензин, което го прави тежък и не затваря навреме бензиновия приток и увеличава нивото на жигльорния отвор. Карбураторния шибър (клапа) да е съответния №, а и пулверизационната игла, ако карбуратора им атакава, да не е никога на най-високо положение, както някои я поставят, за да добавят "повече мощност".
        Жигльора (дюзата) да е съответния №. Страничното регулаторно болтче да е отвито около един път и мотора да работи бавно на място. Освен всичко това, много важно е карбуратора да не е изхабен (разяден), което най-бърже става с клапата и корпуса, където се движи клапата, защото само когато тези части са в изправност, тогава може да се направи точен реглаж.
      3.) Въздушният филтър: да е винаги добре почистен от прах и сгъстено масло и др., защото в противен случай, всмукването на въздуха е възпрепядствано, а това увеличава всмукването на повече безин.  
       4.) Достатъчно свободни (не преопънати) вериги, за да имат моторът, и задното колело, леко подвижност.
        5.) Свободни спирачки, когато не са в действие.
    6.) Достатъчно напомпани гуми (меките гуми дават съпротивление и машината губи от инерцията) 
    7.) Добре почисте ауспух от нагар, който дава съпротивление на излизащите изгорели газове, особено при двутактовите мотори. 
           Това бяха някои от главните условия, на които трябва да отговаря машината ви, за да бъде тя нормално икономична, както в каталога. А друго, дори по-важно обстоятелство за постигане на икономия в горивото е ездача. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар