в. Спорт брой 1780, 7 август 1940 - 1


ШУМ  ОТ  АУСПУХА!

Когато човека е страстен пушач

        Ангел Фотев е страстен пушач. В Плевен се класира на 7-мо място, на една само минута за първия от втората категория. Фотев е могъл да бъде, обаче, значително по-напред ако ... ако не беше страстен пушач. По стръмния Арабаконак, Фотев доказва своите качества на бивш колоездач, защото си помага с педалите и неговата зелена машина "Вандерер" застава на първо място пред всички машини до 250 кубика. Доволен от своя успех и голям аванс, Ангел Фотев констатира, че е карал цели два часа без да пуши и, че такъв строг режим той въобще никога не си е налагал. Без много да мисли Фотев слиза, запалва една цигара, после две и в края изпушва половината кутия. В това време "Щуката" на Владимир Миладинов профучава покрай него, оставяйки го да се наслаждава на аромата на своето "Слънце III-то". Фотев хуква подир него, но до Плевен оставаше много малко, пък и нямаше никакъв баир, на който Фотев да си помага с краката.

       "По дяволите официалните лица". След своята заслужена победа в Плевен, Цоню Ангелов завежда всички свои колеги на Вита, плажа на плевналии, за да се разхладят от горещината ... Цоню дава обещание, че след "банята" ще се върнат в ресторант "Батенберг", където ще се съберат всички официални лица, за да се отпразнува победата на бившето коларско чираче от Плевен. Определеният час идва, всички официални лица, включително и г-н Марков, който бе изминал 105 км., които делят Габрово от Плевен, за да присъства на състезанията, а така също и Иван Стоянов (може би забравен) бяха на определеното място. От Цоню и другите бегачи, нито помен, нито хабер. Когато един пратеник отишъл с мотора да види какво става с бегачите и дали не са се издавили във Вита, заварил последните разположени по царски да си хапват и да се наслаждават на импровизирания плаж.
- А официалните? ... - "По дяволите официалните лица" - казал един от бегачите.  

         Кой победи! Състезанията на писта в Плевен завършиха, или по право не завършиха поради падналия напоителен дъжд, който разкаля пистата и я направи опасна за състезателите. И понеже все пак състезанията завършиха преди да завършат, на спускане по стръния калдаръм публиката си отиваше ндоволна и никой неможе да я осъди, защото имаше от какво да не е доволна. В този поток от жива човешка маса, чухме един кратък разговор, който ни се запечати в главата. Един казваше:
- Кой излезе победител?
- Кой беше победител неможах да разбера, но знам че касата спечели. Малко играха, а много пари вземаха.

       Има и по-опасни от "Щуката". В навечерието на второто София - Плевен, бегачи и управа в канцеларията на мото-клуба спорят за разпределение на категориите. Причината е новия модел ДКВ-125, или така наречения "Щуката", който предизвика истинска революция. Моторетките на Ас. Бебевски и Иван Василев не искат по никой начин да делят мегдан от страшните "щуки". Не ги искат и тези от втората категория, въпреки, че някои от машините имат и 250 кубика. Ас. Бобевски, който все пак е доволен от своята ДКВ-100, заявява с важност: "Дайте ми 125 кубика но да бъде "Ило" или "Сакс" мотор, но в никакъв случай тази "щука". Малко по късно идва Ангел Фотев и се записва в трета категория със своята зелена "Вандерер" - 118 кубика. Бобевски свива вежди защото му е позната като "Вандерер", така и вечно брадясалата фигура на Ангел Фотев.
        "Не е важно какво съм казал господа. Важно е, че в правилника се казва, че в нашата категория влизат машини до 100 кубика.", отсякул Бобевски, а когато в Плевен видя, че Фотев му избягал цели 36 минути и половина. Бобевски въобще забрави какво е говорил. "Правилника господа, правилника..." 

Няма коментари:

Публикуване на коментар